Younan Patio - Khobba Goora

  • Artist: Younan Patio
  • Song: Khobba Goora
  • Year: 2006
  • Album: Khobba Goora
  • Track: 2
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
khobba goora mokhbalee
gawa d libbee khomyalee
la delee hadkha jaldeh
b taza rikhqa o shoqalee

la delee mooden weeda
min ganto pishlee 6reeda
o min khayee don sqeeda
modee b hoya ahwalee

talakh khleeta talakh
allee ptolleh balakh
talakh khleeta talakh
talakh morree malakh

khobba goora mokhbalee
gawa d libbee khomyalee
la delee hadkha jaldeh
b taza rikhqa o shoqalee

mokhbinnah min soroota
o belee o beloh nashoota
ma waleh ah jwaqoota
en ahen la ma6ya qalee

la delee mooden weeda
min ganto pishlee 6reeda
o min khayee don sqeeda
modee b hoya ahwalee

talakh khleeta talakh
allee ptolleh balakh
talakh khleeta talakh
talakh morree malakh

khobba goora mokhbalee
gawa d libbee khomyalee
la delee hadkha jaldeh
b taza rikhqa o shoqalee