Warda Sliwoo - Moun Weeda

  • Artist: Warda Sliwoo
  • Song: Moun Weeda
  • Year: 2006
  • Album: Moun Weeda
  • Track: 1
  • Lyrics by: Zaia Georges
  • Music by: Warda Sliwoo
go ainatakh khizyelee
mirree kolleh kholmanee
khsholee bit khayat minnee
kmewa khidyeh youmanee

b doh youma d qatee beelakh
pishlakh go libbee khaya
libbee go sadree pyasha
hammin qa deyakh mkhaya

music

6liblakh minnee beyootee
yowillee minnee shqillakh
khareta shmi6lakh libbee
o rikhqa minnee lobillakh

mon weeda, mor mon weeda
qamoo b azat shoqatlee
be dah khashtakh marirta
qodmeh l opra moratlee

music

bedayen litlakh dyarta
ganee b ganee oldelee
ziryakhewin go libbee
m geb wardeh kitweh qnelee

mon weeda, mor mon weeda
qamoo b azat shoqatlee
be dah khashtakh marirta
qodmeh l opra moratlee