Warda Sliwoo - Moun Weeda

  • Artist: Warda Sliwoo
  • Song: Moun Weeda
  • Year: 2006
  • Album: Moun Weeda
  • Track: 1
  • Lyrics by: Zaia Georges
  • Music by: Warda Sliwoo
go ainatakh khizyelee
mirree kolleh kholmanee
khsholee bit khayat minnee
kmewa khidyeh youmanee

b'doh youma d'qatee beelakh
pishlakh go libbee khaya
libbee go sadree pyasha
hammin qa deyakh mkhaya

--

6liblakh minnee beyootee
yowillee minnee shqillakh
khareta shmi6lakh libbee
o rikhqa minnee lobillakh

mon weeda, mor mon weeda
qamoo b'azat shoqatlee
be dah khashtakh marirta
qodmeh l'opra moratlee

--

bedayen litlakh dyarta
ganee b'ganee oldelee
ziryakhewin go libbee
m'geb wardeh kitweh qnelee

mon weeda, mor mon weeda
qamoo b'azat shoqatlee
be dah khashtakh marirta
qodmeh l'opra moratlee