Warda Sliwoo - Mejid Weela

  • Artist: Warda Sliwoo
  • Song: Mejid Weela
  • Year: 2008
  • Album: Khalal Ela
  • Track: 8
  • Lyrics by: Napoleon Shamoun
  • Music by: Teddy Dihaya
mijid weela d 6sheelakh m'ainee, kha b kha gaheh tliqlakh m'donyeh
mijid weela lekh 6awooleh, makh sorootan go alooleh
mijid weela d 6sheelakh m'ainee, kha b kha gaheh tliqlakh m'donyeh
mijid weela lekh 6awooleh, makh sorootan go alooleh

leh 6alinwa d qarminwalakh, keh qarminwa d khapqinwalakh
leh 6alinwa d qarminwalakh, keh qarminwa d khapqinwalakh
mijid weela 6sheelakh m'ainee, moqrimmewin o atin qrimlakh
mijid weela 6sheelakh m'ainee, moqrimmewin o atin qrimlakh

music

moqrimmewin qam leh pla6a, shorsheyewin min 6aweta
eket khayee b mot aloolta, mot qonjeeta atin 6sheeta
moqrimmewin qam leh pla6a, shorsheyewin min 6aweta
eket khayee b mot aloolta, mot qonjeeta atin 6sheeta

b aloolyateh sooreh o eeqeh, kma d 6ashikhwa lekhwa tleeqeh
b aloolyateh sooreh o eeqeh, kma d 6ashikhwa lekhwa tleeqeh
b aloolyateh edyom bzeeqeh, weelon tkharan ateeqeh
b aloolyateh edyom bzeeqeh, weelon tkharan ateeqeh