Warda Sliwoo - Libbie Ganta

  • Artist: Warda Sliwoo
  • Song: Libbie Ganta
  • Year: 2011
  • Album: Libbie Ganta
  • Track: 1
  • Lyrics by: Saad Zaia
  • Music by: Saad Zaia
libbee ganta qatakh weedon, go gantee ta khdoor
en bayat khayee b'yawinnakh, kom d'bayat moor
libbee ganta qatakh weedon, go gantee ta khdoor
en bayat khayee b'yawinnakh, kom d'bayat moor

la shoqatlee heera b'noshee, talakh khletee door
ana barakh dowen tleeqa, khobbee khilya tkhoor
la shoqatlee heera b'noshee, talakh khletee door
ana barakh dowen tleeqa, khobbee khilya tkhoor

music

la delee hadkha b'jaldoota, b'azat manshatlee
shmelakh khabraneh d'nasheh, at qam shoqatlee
la delee hadkha b'jaldoota, b'azat manshatlee
shmelakh khabraneh d'nasheh, at qam shoqatlee

tkhorreh youma d'qatakh mirree, b'yawinnakh shinnee
mirrakh qatee la takhminnet, qismattokh minnee
tkhorreh youma d'qatakh mirree, b'yawinnakh shinnee
mirrakh qatee la takhminnet, qismattokh minnee

music

edyom peeshen kha aseera, b'arpa godaneh
akhchee tinna o kasa d'khamra, qatee khoraneh
edyom peeshen kha aseera, b'arpa godaneh
akhchee tinna o kasa d'khamra, qatee khoraneh

litlee pyasha hewee b'khayee, kma d'la deratlee
b'kol gebaneh srakhen b'qalee, taklit shamyatlee
litlee pyasha hewee b'khayee, kma d'la deratlee
b'kol gebaneh srakhen b'qalee, taklit shamyatlee

libbee ganta