Walter Aziz - Diarty Min Sapar

  • Artist: Walter Aziz
  • Song: Diarty Min Sapar
  • Year: 2022
  • Album: Unplugged
  • Track: 4
  • Lyrics by: Esho Warda
  • Music by: Adis Harmandian
deerewin m'sapar, ma6in al mdeetee
ma6in b'jaldoota, khazinnah khleetee

be6laben min marya, qad hayir qatee
nashqinnah yemmee, basmee darbatee
be6laben min marya, qad hayir qatee
nashqinnah yemmee, basmee darbatee

--

hadkha weyewin, go dah sebootee
npeelen go donyeh, tolqoh khadootee

ya rab eman, bit ma6in l'betee
6owa l'doh youma, d'metin go omtee
ya rab eman, bit ma6in l'betee
6owa l'doh youma, d'metin go omtee

--

m6elee al atree, dana d'sebootee
khizyalee yemmee, kleeta am khleetee

dammeh shorshirron, min go ainatee
sominneh libbee, d'la deelon qatee
dammeh shorshirron, min go ainatee
sominneh libbee, d'la deelon qatee

sominneh libbee, d'la deelon qatee
sominneh libbee, d'la deelon qatee