Vera Benjamin - Asheetha

  • Artist: Vera Benjamin
  • Song: Asheetha
  • Year: 2008
  • Album: Ana Yan At
  • Track: 7
  • Lyrics by: Shidrak Bet Samano
  • Music by: Vera Benjamin
6oraneh siqlee o slelee, galeya d'tyareh m6elee
shopa d'gabbareh khzelee, go chapareheh klelee
6oraneh siqlee o slelee, galeya d'tyareh m6elee
shopa d'gabbareh khzelee, go chapareheh klelee

ktoyateh al kepeh qrelee, min khisha tolee bkhelee
ktoyateh al kepeh qrelee, min khisha tolee bkhelee

6oraneh siqlee o slelee, galeya d'tyareh m6elee
shopa d'gabbareh khzelee, go chapareheh klelee

--

qrelee al tarikh d'asheetha, b'shawa ojakheh bneetha
khadirwanoh shaqeetha, alla etla pishlee m6eetha
min rikhqa welee khzeetha, tlikhta akh qinna d'snoneetha
min rikhqa welee khzeetha, tlikhta akh qinna d'snoneetha

6oraneh siqlee o slelee, galeya d'tyareh m6elee
shopa d'gabbareh khzelee, go chapareheh klelee

--

dirree al iqree o malikhtha, khizyalee tlikhtha o qidta
komameh d'kepeh pishta, ya birbara qadishta
shadirree bnooneh m'dashta, d'baneelan alqosh khatta
shadirree bnooneh m'dashta, d'baneelan alqosh khatta

6oraneh siqlee o slelee, galeya d'tyareh m6elee
shopa d'gabbareh khzelee, go chapareheh klelee

--

daryan hawar b'narwayeh, o nocheyayeh o jelwayeh
d'qemee jwanqan baznayeh, d'banee asheetha o tyareh
o halmon o arosh o akkareh, kol opra madree l'mareh
o halmon o arosh o akkareh, kol opra madree l'mareh

6oraneh siqlee o slelee, galeya d'tyareh m6elee
shopa d'gabbareh khzelee, go chapareheh klelee
6oraneh siqlee o slelee, galeya d'tyareh m6elee
shopa d'gabbareh khzelee, go chapareheh klelee