Sargon Gabriel - Youni

  • Artist: Sargon Gabriel
  • Song: Youni
  • Year: 1997
  • Album: Darwid
  • Track: 3
  • Lyrics by: Rekhana Abraham
  • Music by: Sargon Gabriel
eh younee di mbarkhoola
di mkhee zorna o dahoola
sharreh jaldeh rqodoola
roosha b roosha shoshoola

zmarta d sharra zmeeralah
jwajtah jwajta d khazala
b edah shqilla kopala
sleela l maydan raqdala

eh younee di mbarkhoola
di mkhee zorna o dahoola

music

qomtoh khleeta sheeshalah
qad gashaqtee garshala
patoh allee khdirwala
beela qad nashqinwala

napas minnee q6eewala
l omqa d libbee m6eewala
dmikhla m'shorsheela qdala
b shinta khleeta 6leewala

eh younee di mbarkhoola
di mkhee zorna o dahoola

music

eh younee di mbarkhoola
di mkhee zorna o dahoola
sharreh jaldeh rqodoola
roosha b roosha shoshoola

zmarta d sharra zmeeralah
jwajtah jwajta d khazala
b edah shqilla kopala
sleela l maydan raqdala

eh younee di mbarkhoola
di mkhee zorna o dahoola