Sargon Gabriel - Yasmin

  • Artist: Sargon Gabriel
  • Song: Yasmin
  • Year: 1994
  • Album: Nineveh (Khoshabie)
  • Track: 5
  • Lyrics by: Edwar Mousa
  • Music by: Edwar Mousa
yasmin ______ shi6raneh, parjon parjon beyah
donyela d la marzaneh, shoq minnoh len beya
yasmin ______ shi6raneh, parjon parjon beyah
donyela d la marzaneh, shoq minnoh len beya
yasmin ______ shi6raneh, donyela d la marzaneh
yasmin ______ shi6raneh, donyela d la marzaneh

music

wardeh d pommoh banawshee, parjon parjon beyah
b rooshaneh ______ loshee, shoq minnoh len beya
wardeh d pommoh banawshee, parjon parjon beyah
b rooshaneh ______ loshee, shoq minnoh len beya
wardeh d pommoh banawshee, b rooshaneh ______ loshee
wardeh d pommoh banawshee, b rooshaneh ______ loshee

music

elanela d kirsheeneh, parjon parjon beyah
sasanoh m'geb soseeneh, shoq minnoh leh beya
elanela d kirsheeneh, parjon parjon beyah
sasanoh m'geb soseeneh, shoq minnoh leh beya
elanela d kirsheeneh, sasanoh m'geb soseeneh
elanela d kirsheeneh, sasanoh m'geb soseeneh

music

gweenanoh makh golpaneh, parjon pa beyah
hemizmanoh gannaneh, shoq minnoh len beya
gweenanoh makh golpaneh, parjon pa beyah
hemizmanoh gannaneh, shoq minnoh len beya
gweenanoh makh golpaneh, hemizmanoh gannaneh
gweenanoh makh golpaneh, hemizmanoh gannaneh