Ronnie Piro - Leh Bayah

  • Artist: Ronnie Piro
  • Song: Leh Bayah
  • Year: 1988
  • Album: Len Msaya Manshinakh
  • Track: 3
  • Lyrics by: Ibraham Atou
  • Music by: Ibraham Atou
leh baya o leh baya, asqa minnee o khaya
malzoomeh d'matenee, opra ana qaton binya

leh baya o leh baya, asqa minnee o khaya
hal zomeh d'matenee, opra ana qaton binya

--

bratela d'mdeenateh, lela lipta l'dishyateh
al dan 6oraneh rameh, yan al galeya b'saleh

leh baya o leh baya, asqa minnee o khaya
hal zomeh d'matenee, opra ana qaton binya

--

ana akh 6erenwa, qinnee b'ganee e'baninwa
kol dokta d'makhbinwa, khletee minnee e'lablinwa

leh baya o leh baya, asqa minnee o khaya
hal zomeh d'matenee, opra ana qaton binya

--

oh 6era d'mdeetewa, alooleh tleekhela
mirree b'kepola, en baya khosh dera

leh baya o leh baya, asqa minnee o khaya
hal zomeh d'matenee, opra ana qaton binya