Robert Ibrahimi - Romyateh Qeeneh

  • Artist: Robert Ibrahimi
  • Song: Romyateh Qeeneh
  • Year: 1973
  • Album: Roomyateh Qeeneh
  • Track: 1
  • Lyrics by: Misha Ashourian
  • Music by: Vania David
al romyateh qeeneh d'nineveh, jwanqeh khigga dweeqewa
zoga b'zoga min khamateh, drana b'drana khleeqewa
drana b'drana khleeqewa

--

kma shapeereh kma lakhoomeh, yaleh o bnateh beshwara
kma baseemeh b'qala rama, ha modaleh bezmara
ha modaleh bezmara

--

hal qedamta khamra smooqa, har mayemon har mayemon
qa kaloo o khitna lakhooma, har dremon har dremon
kaloo lakhomta dishtela, siqla d'wardeh lwishtela
khitna lakhooma b'6oreleh, ta khzemon mod goreleh
ta khzemon mod goreleh

--

khlameyeh min dishta telon, zorna o dahoola mkheemon
qad libbeh yaweela l'kaloo, khamra be khobbeh shteemon
khamra be khobbeh shteemon

--

kma shapeereh kma lakhoomeh, yaleh o bnateh beshwara
kma baseemeh b'qala rama, ha modaleh bezmara
ha modaleh bezmara

--

hal qedamta khamra smooqa, har mayemon har mayemon
qa kaloo o khitna lakhooma, har dremon har dremon
kaloo lakhomta dishtela, siqla d'wardeh lwishtela
khitna lakhooma b'6oreleh, ta khzemon mod goreleh
ta khzemon mod goreleh

repeat till fade