Rita David - Orakha Nekhreta

  • Artist: Rita David
  • Song: Orakha Nekhreta
  • Year: 2008
  • Album: Gshaqtet Khoba
  • Track: 7
  • Lyrics by: Ninos Nirari
  • Music by: Yousep Malko
b orkha nokhreta, tpiqlon ainatan
khabraneh d khobba, zmirron sippatan
b orkha nokhreta, tpiqlon ainatan
khabraneh d khobba, zmirron sippatan
wardeh shapeereh, rqidlon b ganyatan
kma snooneyateh, prikhlon b shmayatan

music

kmenwa bespara, khadyan go khayeh
kmenwa bekhdara, bar kikhweh ginyeh
kmenwa bespara, khadyan go khayeh
kmenwa bekhdara, bar kikhweh ginyeh
shmeetewan minnokh, khabraneh khilyeh
o edyom ainatokh, qatee monsheyeh

music

b orkha nokhreta, qorbinnokh minnee
khshoolee b maryisset, 3i6rokh al shinnee
b orkha nokhreta, qorbinnokh minnee
khshoolee b maryisset, 3i6rokh al shinnee
solminnee shawit, be wardeh qinnee
spirree l zareerokh, bahrinnee ainee

music

ah pirsat edyom, ela khareta
qad khazyan qatokh, letin shareta
ah pirsat edyom, ela khareta
qad khazyan qatokh, letin shareta
kma d midreh rakh6akh, khena let m6eta
tpiqlan qad parshakh, b orkha nokhreta
tpiqlan qad parshakh, b orkha nokhreta