Raymond Kouchoo - Shraya'd Alaha

  • Artist: Raymond Kouchoo
  • Song: Shraya'd Alaha
  • Year: 2011
  • Album: Shraya'd Alaha
  • Track: 4
  • Lyrics by: Raymond Kouchoo
  • Music by: Vivaldi
baba, baba bishmaya
teeleh, weereh go libban
teeleh msheekha
min libba'd alaha
tishbookhta bit khayootan

shraya tpeela, shraya tpeela
shraya'd alaha, alaha

msheekha, go pirdesa,
pakhel, pakhel khteeyatan
teeleh msheekha
min libba'd alaha
tishbookhta bit khayootan

shraya tpeela, tpeela
shraya'd alaha, shraya'd alaha
shraya'd alaha, shraya'd alaha
shraya'd alaha, alaha

shraya tpeela, tpeela
shraya'd alaha, shraya'd alaha
shraya'd alaha, shraya'd alaha
shraya'd alaha, alaha