Raad Zaia - Hey Jano (feat. Linda George)

  • Artist: Raad Zaia
  • Song: Hey Jano (feat. Linda George)
  • Year: 1986
  • Album: Atouraya
  • Track: 6
  • Lyrics by: Assyrian Folk
  • Music by: Raad Kizi
youma smikhleh besmakheh, hoy janoh
youma smikhleh besmakheh, qorbano
tsoolae min khanjar makheh, hoy janoh
tsoolae min khanjar makheh, qorbano
takhirra o yatoo bakheh, hoy janoh
takhirra o yatoo bakheh, rabano

tsoolae min babee o dayee, hoy janoh
tsoolae min babee o dayee, qorbano
d yawanneh malee o dawee, hoy janoh
d yawanneh malee o dawee, qorbano
qa6leeleh badra dayee, hoy janoh
qa6leeleh badra dayee, rabano

music

youma smikhleh kha see6a, hoy janoh
youma smikhleh kha see6a, qorbano
go darta d mar shalee6a, hoy janoh
go darta d mar shalee6a, qorbano
tsoolae min saida seeqa, hoy janoh
tsoolae min saida seeqa, rabano

tsoolae min zamir sindee, hoy janoh
tsoolae min zamir sindee, qorbano
d yawanneh malee o mindee, hoy janoh
d yawanneh malee o mindee, qorbano
qa6leeleh badra jindee, hoy janoh
qa6leeleh badra jindee, rabano

music

youma qimleh l gnaya, hoy janoh
youma qimleh l gnaya, qorbano
go darta d mar ishaya, hoy janoh
go darta d mar ishaya, qorbano
tsoolae min saida thaya, hoy janoh
tsoolae min saida thaya, rabano

youma gneleh m resh teya, hoy janoh
youma gneleh m resh teya, qorbano
go darta d mar eleya, hoy janoh
go darta d mar eleya, qorbano
tsoolae min saida jmeya, hoy janoh
tsoolae min saida jmeya, rabano