Raad Zaia - Hey Jano (feat. Linda George)

  • Artist: Raad Zaia
  • Song: Hey Jano (feat. Linda George)
  • Year: 1986
  • Album: Atouraya
  • Track: 6
  • Lyrics by: Assyrian Folk
  • Music by: Raad Kizi
youma smikhleh besmakheh, hoy janoh
youma smikhleh besmakheh, qorbano
tsoolae min khanjar makheh, hoy janoh
tsoolae min khanjar makheh, qorbano
takhirra o yatoo bakheh, hoy janoh
takhirra o yatoo bakheh, rabano

tsoolae min babee o dayee, hoy janoh
tsoolae min babee o dayee, qorbano
d'yawanneh malee o dawee, hoy janoh
d'yawanneh malee o dawee, qorbano
qa6leeleh badra dayee, hoy janoh
qa6leeleh badra dayee, rabano

--

youma smikhleh kha see6a, hoy janoh
youma smikhleh kha see6a, qorbano
go darta d'mar shalee6a, hoy janoh
go darta d'mar shalee6a, qorbano
tsoolae min saida seeqa, hoy janoh
tsoolae min saida seeqa, rabano

tsoolae min zamir sindee, hoy janoh
tsoolae min zamir sindee, qorbano
d'yawanneh malee o mindee, hoy janoh
d'yawanneh malee o mindee, qorbano
qa6leeleh badra jindee, hoy janoh
qa6leeleh badra jindee, rabano

--

youma qimleh l'gnaya, hoy janoh
youma qimleh l'gnaya, qorbano
go darta d'mar ishaya, hoy janoh
go darta d'mar ishaya, qorbano
tsoolae min saida thaya, hoy janoh
tsoolae min saida thaya, rabano

youma gneleh m'resh teya, hoy janoh
youma gneleh m'resh teya, qorbano
go darta d'mar eleya, hoy janoh
go darta d'mar eleya, qorbano
tsoolae min saida jmeya, hoy janoh
tsoolae min saida jmeya, rabano