Raad Zaia - Daneeke

  • Artist: Raad Zaia
  • Song: Daneeke
  • Year: 1986
  • Album: Atouraya
  • Track: 7
  • Lyrics by: Boodakh Soro
  • Music by: Raad Zaia
hola shela m'la hema, danoy danoy daneekeh
l'resh rosha talma d'sema, resh rehana o janeekeh
sostela d'la lekhema, danoy danoy daneekeh
sostela d'la lekhema, resh rehana o janeekeh

--

shela b'kha resha rama, danoy danoy daneekeh
pidla o la drela shlama, resh rehana o janeekeh
sostela d'lekhema, danoy danoy daneekeh
khinna b'rindar d'la tyama, resh rehana o janeekeh

--

yalta modeenwa weeda, danoy danoy daneekeh
minnee m'ropeelakh eda, resh rehana o janeekeh
bakhyat b'kha libba qeeda, danoy danoy daneekeh
bakhyat b'kha libba qeeda, resh rehana o janeekeh

--

6alobeh deyakh b'tazee, danoy danoy daneekeh
6alobeh deyakh b'tazee, resh rehana o janeekeh
o en babakh la hweh razee, danoy danoy daneekeh
khobbenee b'khadir l'tazee, resh rehana o janeekeh

--

bathar bethan bedratha, danoy danoy daneekeh
pali6 kha sara khatha, resh rehana o janeekeh
b'chedakhlokh nasheh d'matha, danoy danoy daneekeh
b'raqdee jwanqeh o khamatha, resh rehana o janeekeh