Odisho Odisho - Medreh Teelakh

  • Artist: Odisho Odisho
  • Song: Medreh Teelakh
  • Year: 1994
  • Album: Qala D Gollateh
  • Track: 2
  • Lyrics by: Odisho Odisho
  • Music by: Odisho Odisho
mdrey telakh mo byayewat
khaen mne mo byayewat

kol mndi beta shqltewat
mdrey zoda mo byayewat

mdrey telakh mo beyaeawat
khayen mni mo byayewat

an beteywat shqlt ayni
op parya qamo shqltewat

an beteywat shqlat gani
rokhi qamo yqsrtewat

mdre telkh mo beyaeawat
khaen mne mo byaewat

tlptewat qat la mnshnakh
ati qamo monshetewat

ley masen bayen kha kheta
ati dakheney beteywat

mdrey telakh mo byayewat
khayen mni mo byayewat