Ninos David - Barnasha Daha Dora

  • Artist: Ninos David
  • Song: Barnasha Daha Dora
  • Year: 2006
  • Album: The Beginning
  • Track: 6
  • Lyrics by: Yosip Menashi
  • Music by: Yosip Menashi
barnasha d aha dora
shoqleh oh libbokh goora
jareb qad op dishminnokh
oditleh minnokh khora, oditleh minnokh khora

temon b shopa d an bombeh
zarakhla arran wardeh
qat libba d barnashota
parqikhleh m khisha o dardeh, parqikhleh m khisha o dardeh

music

qamodee etin nasheh
kodyom myatena m kipna
nasheh sooyeh min lakhma
rappona milya m tepna

qamodee yaleh soreh
braya d la aqla o eeda
khacha minneh shodinneh
oh libba d yemmeh qeeda

barnasha d aha dora
shoqleh oh libbokh goora
jareb qad op dishminnokh
oditleh minnokh khora, oditleh minnokh khora

temon b shopa d an bombeh
zarakhla arran wardeh
qat libba d barnashota
parqikhleh m khisha o dardeh, parqikhleh m khisha o dardeh

music

qamodee aha arah
makhroowoton ya nasheh
qamodee breeta d marya
makoomoton be plasheh

hal eman barnashota
leh khaya be kheerota
hal eman dimma o qo6la
letin shlama o khadoota

barnasha d aha dora
shoqleh oh libbokh goora
jareb qad op dishminnokh
oditleh minnokh khora, oditleh minnokh khora

temon b shopa d an bombeh
zarakhla arran wardeh
qat libba d barnashota
parqikhleh m khisha o dardeh, parqikhleh m khisha o dardeh