Ninos David - Barnasha Daha Dora

  • Artist: Ninos David
  • Song: Barnasha Daha Dora
  • Year: 2006
  • Album: The Beginning
  • Track: 6
  • Lyrics by: Yosip Menashi
  • Music by: Yosip Menashi
barnasha d'aha dora
shoqleh oh libbokh goora
jareb qad op dishminnokh
oditleh minnokh khora, oditleh minnokh khora

temon b'shopa d'an bombeh
zarakhla arran wardeh
qat libba d'barnashota
parqikhleh m'khisha o dardeh, parqikhleh m'khisha o dardeh

--

qamodee etin nasheh
kodyom myatena m'kipna
nasheh sooyeh min lakhma
rappona milya m'tepna

qamodee yaleh soreh
braya d'la aqla o eeda
khacha minneh shodinneh
oh libba d'yemmeh qeeda

barnasha d'aha dora
shoqleh oh libbokh goora
jareb qad op dishminnokh
oditleh minnokh khora, oditleh minnokh khora

temon b'shopa d'an bombeh
zarakhla arran wardeh
qat libba d'barnashota
parqikhleh m'khisha o dardeh, parqikhleh m'khisha o dardeh

--

qamodee aha arah
makhroowoton ya nasheh
qamodee breeta d'marya
makoomoton be plasheh

hal eman barnashota
leh khaya be kheerota
hal eman dimma o qo6la
letin shlama o khadoota

barnasha d'aha dora
shoqleh oh libbokh goora
jareb qad op dishminnokh
oditleh minnokh khora, oditleh minnokh khora

temon b'shopa d'an bombeh
zarakhla arran wardeh
qat libba d'barnashota
parqikhleh m'khisha o dardeh, parqikhleh m'khisha o dardeh