Martin Yaqo - Aineh Meeleh

  • Artist: Martin Yaqo
  • Song: Aineh Meeleh
  • Year: Unknown
  • Album: Unknown
  • Track: Unknown
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
aineh meeleh khezyalee b'asirta
biskasa har dayshala khwara sarta
nalarakh qa kleeta minee w'hirta
dakh tyawaleh sleewa bshakla sirta

oomtana 'ajibla zalee la lastara katya
o mindee itlee kislala msaya matya
khona rishleh moo itleh kha dipna bgo taqitla
chizleh dmarhiqla minee eena ayin masithla

aineh meeleh khezyalee b'asirta
biskasa har dayshala khwara sarta
nalarakh qa kleeta minee w'hirta
dakh tyawaleh sleewa bshakla sirta

ana mkhoobawen mpeelehwen mtakhmalta
waynee mjaldeh lala tinta shinta
mqara dlibee benee pishta iqta
w leywen msaya dshaklana payoukhta

litlee shoq mina khleetee w ana bhaqeno dardee
saba ateewat 'liqta eyga tropeele gardee
litlee shoq mina khleetee w ana bhaqeno dardee
saba ateewat 'liqta eyga tropeele gardee

la maseethen lnasheh kheene ant eeleh libay seeneh
bayee barzen min qartha anee bethay shkheeneh
la maseethen lnasheh kheene ant eeleh libay seeneh
bayee barzen min qartha anee bethay shkheeneh

aineh meeleh khezyalee b'asirta
biskasa har dayshala khwara sarta
nalarakh qa kleeta minee w'hirta
dakh tyawaleh sleewa bshakla sirta