Marken Younan - Bayen Yaden

  • Artist: Marken Younan
  • Song: Bayen Yaden
  • Year: 2012
  • Album: Akhni 2
  • Track: 3
  • Lyrics by: Marken Younan
  • Music by: Marken Younan
youma shinneh, dola bepyada
mari morree, ekan bekhasha

anneh kma shinneh bespara
hal eman hawen khdara
bas bayen shamen qala
el da boqara

bayen yaden
bayen palten
bayen yaden
bayen palten

khtekhli min jwaja, go pokha qarira
sqidlee min shteta, do khamra marira

anneh kma shinneh bespara
hal eman hawen khdara
bas bayen shamen qala
el da boqara

bayen yaden
bayen palten
bayen yaden
bayen palten

edyo prakhen, akh kha 6era
bas len daya, ekan bekhasha
bayen khazen, kha orkha d'azen
qad ana sharen, kha jarga khata

bayen yaden
bayen palten
bayen yaden
bayen palten

bayen yaden
bayen palten
bayen yaden
bayen palten