close menu search

B Shinneh by George Piro | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist George Piro
Song B Shinneh
Year 1993
Album Ya Atree
Track 7
Views 607
Lyrics by Unknown
Music by Unknown

Share on Facebook or Twitter.

George Piro - B Shinneh

b shinneh b khobbonwa npeela, o rookha beyonwa shqeela
b shinneh b khobbonwa npeela, o rookha beyonwa shqeela
en machkheela o khazeela, shadrin libbee yaweela
en machkheela o khazeela, shadrin libbee yaweela

music

shoproh leleh d rshama, la be rangeh o qalama
shoproh leleh d rshama, la be rangeh o qalama
shoq qayemta d slama, qad shakil qomoh rama
shoq qayemta d slama, qad shakil qomoh rama

b shinneh b khobbonwa npeela, o rookha beyonwa shqeela
b shinneh b khobbonwa npeela, o rookha beyonwa shqeela
en machkheela o khazeela, shadrin libbee yaweela
en machkheela o khazeela, shadrin libbee yaweela

music

kol d mam6elee solakheh, b atra d patoh d malakheh
kol d mam6elee solakheh, b atra d patoh d malakheh
wardeela b kolleh chakheh, o khayee ela maryookheh
wardeela b kolleh chakheh, o khayee ela maryookheh

b shinneh b khobbonwa npeela, o rookha beyonwa shqeela
b shinneh b khobbonwa npeela, o rookha beyonwa shqeela
en machkheela o khazeela, shadrin libbee yaweela
en machkheela o khazeela, shadrin libbee yaweela