close menu search

Talakh Mokhibtee by Fatin Shabo | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Fatin Shabo
Song Talakh Mokhibtee
Year 1987
Album B Shinneh Spirree
Track 8
Views 1000
Lyrics by Albert Oscar Baba
Music by Folk

Share on Facebook or Twitter.

Fatin Shabo - Talakh Mokhibtee

talakh mokhibti, dowan besparakh
al tilet ilane, al marza d'nara

tirwan bee lotkeh, paltakh al khdara
al patet miya, khot shimshi sara (2x)

le masyan atyan, mokhibi khilya
la mazdi libbi, min khobokh milya
ana ki zadyan, min lele shilya
soqla b qikhwa o min sara milya (2x)

music

talakh mokhibti, paltakh chimane
gabekhlan daste et warde rekhane

shatakh min aynatee, miya et torane
khadrakh go dishta o marga d lolane (2x)

basokh min zmara, akh bolbol zarde
zangore qalokh, go baqcha et warde
dranokh it yamina, al qdali kharde
khena go libbi, le peshi darde

basokh min zmara, akh bolbol zarde
zangore qalokh, go baqcha et warde
dranokh it yamina, al qdali kharde
khena le peshi, go libbi darde

repeat until end