Jwanita Ashur - Raqmeh

  • Artist: Jwanita Ashur
  • Song: Raqmeh
  • Year: 2022
  • Album: Urkhateh
  • Track: 7
  • Lyrics by: Nineb Lamassu
  • Music by: Ninos Tooma
dwiqleh b'edee berqada
o libbee b'sadree bergada
edeh zqeeraleh b'edee
o dreeleh shkhonta b'wareedee

b'rooshoh d'moshishleh l'rooshee
moprikhleh mokheeo hooshee
ya rab maneeleh aha
d'mshodreh qatee alaha

6owa d'zimra la shaleh
o khiggan yarikh o la kaleh
6owa d'zimra la shaleh
o khiggan yarikh o la kaleh

d'patikh kha mamla beelan
o al odaleh mam6eelan
d'patikh kha mamla beelan
o al odaleh mam6eelan

--

sheeshaleh o shishlee minneh
pteelaleh o moptillanneh
khimleh khigga o ap akhnan
6owa d'go sadreh parkhan

nasheh d'go khigga shyasha
kholena beyee ryasha
awon modeeleh khshwawa
d'rkhaqen o ao bosh beqrawa

6owa d'zimra la shaleh
o khiggan yarikh o la kaleh
6owa d'zimra la shaleh
o khiggan yarikh o la kaleh

d'patikh kha mamla beelan
o al odaleh mam6eelan
d'patikh kha mamla beelan
o al odaleh mam6eelan

--

eedeh greeshaleh l'geebeh
o poli6leh mindee m'jeebeh
dirron l'edee sippateh
o gkhiklon b'patee ainateh

rishlee l'edeh 6awooleh
o mindee b'edee partooleh
neekha mirreh go natee
d'yowilleh raqmeh qatee

6owa d'zimra la shaleh
o khiggan yarikh o la kaleh
6owa d'zimra la shaleh
o khiggan yarikh o la kaleh

d'patikh kha mamla beelan
o al odaleh mam6eelan
d'patikh kha mamla beelan
o al odaleh mam6eelan