Julie Yousif - Mashmeemoun L Haqyat

  • Artist: Julie Yousif
  • Song: Mashmeemoun L Haqyat
  • Year: 1998
  • Album: Mashmeemoun L Haqyat
  • Track: 2
  • Lyrics by: Wilson Lilou
  • Music by: William Nissan
mashmeemon l haqyat, d ganta d khayootee
ziryalee o jeelee, b shinneh d khamootee
mashmeemon l haqyat, d ganta d khayootee
ziryalee o jeelee, b shinneh d khamootee

moshteyalee meya, min paghree seya
n6eeralee b ainee, o bahree shorsheya
moshteyalee meya, min paghree seya
n6eeralee b ainee, o bahree shorsheya

qa leleh oh sara, ganeewa weeta
o b youma oh rookhee, shimshewa lheeta
qa leleh oh sara, ganeewa weeta
o b youma oh rookhee, shimshewa lheeta

treh wardeh sooreh, gawonwa zreeta
makh rookhee o libbee, qatenwa beeta
treh wardeh sooreh, gawonwa zreeta
makh rookhee o libbee, qatenwa beeta

music

kha min youmaneh, khda booran qimla
eh shmayee speeta, qam ainee kimla
kha min youmaneh, khda booran qimla
eh shmayee speeta, qam ainee kimla

m nagistan teela, al gantee bkheelah
an wardee sooreh, qawoh q6eepeelah
m nagistan teela, al gantee bkheelah
an wardee sooreh, qawoh q6eepeelah

beshtaqen b omqee, yama srakhyatee
shoq minnokh alahee, leh patlan patee
beshtaqen b omqee, yama srakhyatee
shoq minnokh alahee, leh patlan patee

eman bit deree, an wardee qatee
qad shalya ainee, o nekhee breenatee
eman bit deree, an wardee qatee
qad shalya ainee, o nekhee breenatee