Juliana Jendo - Halla Eedokh

  • Artist: Juliana Jendo
  • Song: Halla Eedokh
  • Year: 2003
  • Album: Mellatti
  • Track: 7
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
shoshle qomokh lakhome
sadrokh mrozla la qama
o dani aynokh kharshane
yala drili kha shlama

shoshle qomokh lakhome
sadrokh mrozla la qama
o dani aynokh kharshane
yala drili kha shlama

o hala edokh de hala
sheshakhla donye kola
hala edokh de hala
sheshakhla donye kola

o hala edokh de hala
sheshakhla donye kola
hala edokh de hala
sheshakhla donye kola

music

greshla khega yaqoora
de mkhee zorna o dahola
shakele chole et warde
qat khamel goera o soera

greshla khega yaqoora
de mkhee zorna o dahola
shakele chole et warde
qat khamel goera o soera

o hala edokh de hala
sheshakhla donye kola
hala edokh de hala
o de hala o de hala
yalla libbi de hala

music

yalekhta kharta ptala
o ana zmare kha qala
sodra khwarta lwishele
asheqila he bala

yalekhta smoqta ptala
o ana zmare kha qala
sodra khwarta lwishele
asheqila he bala

o hala edokh de hala
sheshakhla donye kola
hala edokh de hala
sheshakhla donye kola

o hala edokh de hala
sheshakhla donye kola
hala edokh de hala
sheshakhla donye kola

music

marem edokh marmali
o gani el khega greshali
damma damma et dahola
ana rawe zmirali
marem edokh marmali
o gain el khega greshali
damma damma et dahola
rawe rawe zmirali

o hala edokh de hala
sheshakhla donye kola
hala edokh de hala
yalla libbi de hala

o hala edokh de hala
sheshakhla donye kola
hala edokh de hala
sheshakhla donye kole