Juliana Jendo - Bandee

  • Artist: Juliana Jendo
  • Song: Bandee
  • Year: 1993
  • Album: Wardeh Deesheh
  • Track: 4
  • Lyrics by: Edwar Mousa
  • Music by: Edwar Mousa
bandee bandeh o hawareh, molay ya molay
6ardan khammeh o kasareh, d kalyan barqoleh
jwajewan, tyareh tyareh, molay ya molay
resha resha d esarh, d kalyan barqoleh

music

bandee banda lakhooma, molay ya molay
sparewan d payesh youma, d kalyan barqoleh
jwajewan, tkhoma tkhoma, molay ya molay
leleh eba o la loma, d kalyan barqoleh

music

bandee banda d 6orayeh, molay ya molay
orkhee go 6oreh o qayeh, d kalyan barqoleh
jwajewan b atra d jilwayeh, molay ya molay
zakhmeh o topeh darayeh, d kalyan barqoleh

music

bandee banda d 6olazeh, molay ya molay
banee qasreh b darwazeh, d kalyan barqoleh
jwajewan b atra d bazeh, molay ya molay
shoq pali6 o qatee khazeh, d kalyan barqoleh

music

bereethan rangeh rangeh, o tahareh
shi6ranee l resha d khiggeleh, nareh
khiggan seemeleh o almas lojana
younateh smooqeh o meelaneh o zareh
nareh nareh hoy nareh hoy nareh

music

bereethan joja l qala d kinnareh
zmaryateh d 6ora o riqda d khanjareh
jollan jollan raproopeh go hawa
jwanqeh khomlena l khaseh kamareh
nareh nareh hoy nareh hoy nareh

music

shaqeeta d khigga sleela l esareh
leh pali6 apkha m gawa o leh bareh
ta grosh ta grosh resha d khigga, nareh
qoma d sogol semon bareh bareh
nareh nareh hoy nareh hoy nareh

music

gworon ya jwanqeh d la gwara, gworon
go qinna d dahwa b khadoota wooron
qad zeda millatan basortela
yaleh garwisson qa omta n6ooron
nareh nareh hoy nareh hoy nareh