Johnny Zaya - Gashakyata't Aynatakh

  • Artist: Johnny Zaya
  • Song: Gashakyata't Aynatakh
  • Year: 2012
  • Album: Kayimta
  • Track: 1
  • Lyrics by: Yosip Menashi
  • Music by: Yosip Menashi
gashaqyata d'ainatakh
leby go sadry mkheleh
gekhka khelya msepatekh
ramshy mkhadota mleleh
ana lbema bezmara
khega mqam aeny wara
leby barekh bekhdara 

music

mot zmarta ana zamren
lakhma men shopra d'patekh 
len machokheh khabraneh
doqy mkomeh d'ainatekh
zmarta d'khoba zmeraleh
b'dee dana molkhemaleh
qa deyakh moqrowaleh

music

qorbena lbema otela
betlaba zmarta meneh
eman qa deyoo khzeleh
o'shopro qam shadeneh
monsheyeleh zmaryateh
en hawazeh o'mshokhyateh
mpeleh go takhmanyateh
gasheqyata d'ainatekh 
leby go sadry mkheleh
gekhka khelya msepatekh 
ramshy mkhadota mleleh