Janan Sawa - Sortela

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Sortela
  • Year: 2005
  • Album: Hekle Tlekhe
  • Track: 1
  • Lyrics by: Janan Sawa
  • Music by: Adopted
sortela sortela, aha brata sortela
sortela sortela, aha brata sortela
npiltela b'khobba minnee, b'libbee shopa shqiltela
npiltela b'khobba minnee, b'libbee shopa shqiltela

bayinnah o leh masin, shoqinnah kha daqeeqa
mo odin lela b'edee, libbeeleh alloh sheeqa
o hich leh manshin l'doh youma, min pommoh d'enwa nsheeqa
hala 6ama d'manshoqtoh, min pommee leleh preeqa

--

sortela e'bayinnah, khoshawee lewa khlee6a
khobba d'eleh shareera, mborkheleh o leleh lee6a
d'la b'deyoh ana e'reshin, napasee e'hoya q6eeta
sab rookha b'dimmee o paghree, o go libbee khobba zreeta

sortela sortela, aha brata sortela
sortela sortela, aha brata sortela
npiltela b'khobba minnee, b'libbee shopa shqiltela
npiltela b'khobba minnee, b'libbee shopa shqiltela

--

k'madminnah akh habbawa, min go wardeh preeshinnah
qa deyee ela hawa, napasee d'e'garshinnah
la msen morin kha youma, en la howin qorba minnah
leh parshin khwara m'kooma, en qam ainee la khazinnah

sortela sortela, aha brata sortela
sortela sortela, aha brata sortela
npiltela b'khobba minnee, b'libbee shopa shqiltela
npiltela b'khobba minnee, b'libbee shopa shqiltela