Janan Sawa - So Murulla

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: So Murulla
  • Year: 2009
  • Album: Ishtar
  • Track: 9
  • Lyrics by: William Odisho
  • Music by: William Odisho
so moorola mokhibtee d'qema mhazraleh ganah
let payda min marwatha, lena thaya b'lishana
so moorola mokhibtee d'qema mhazraleh ganah
let payda min marwatha, lena thaya b'lishana

kma gaheh minneh 6leebalee, o raba mokpalee ganee
kisdee mara e'bayinnah, pishleh 6arpa lishanee
kma gaheh minneh 6leebalee, o raba mokpalee ganee
kisdee mara e'bayinnah, pishleh 6arpa lishanee

so moorola mokhibtee d'qema mhazraleh ganah
let payda min marwatha, lena thaya b'lishana

--

o la shwiqlee op kha nasha, o nokhraya op shenaya
o la moklelee b'dewaneh, o ana l'hijjateh 6aya
o la shwiqlee op kha nasha, o nokhraya op shenaya
o la moklelee b'dewaneh, o ana l'hijjateh 6aya

kha gaheh mara sortela, kha gaheh hesh hola beqraya
heera b'ganee mo odin, moroonlee lewin daya
kha gaheh mara sortela, kha gaheh hesh hola beqraya
heera b'ganee mo odin, moroonlee lewin daya

so moorola mokhibtee d'qema mhazraleh ganah
let payda min marwatha, lena thaya b'lishana

--

q6eleh honee b'marqinneh, o azin l'qasha mbarkhinnah
ega en eleh gooreh, azee qamee d'khazinnah
q6eleh honee b'marqinneh, o azin l'qasha mbarkhinnah
ega en eleh gooreh, azee qamee d'khazinnah

en yathin b'qa6qi6eelee, o emma qi6eh odeelee
leh mrapin eda minnah, mshadninnah yan mshadneelee
en yathin b'qa6qi6eelee, o emma qi6eh odeelee
leh mrapin eda minnah, mshadninnah yan mshadneelee

so moorola mokhibtee d'qema mhazraleh ganah
let payda min marwatha, lena thaya b'lishana

repeat till fade