Janan Sawa - So Murulla

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: So Murulla
  • Year: 2009
  • Album: Ishtar
  • Track: 9
  • Lyrics by: William Odisho
  • Music by: William Odisho
so moorola mokhibtee d qema mhazraleh ganah
let payda min marwatha, lena thaya b lishana
so moorola mokhibtee d qema mhazraleh ganah
let payda min marwatha, lena thaya b lishana

kma gaheh minneh 6leebalee, o raba mokpalee ganee
kisdee mara e'bayinnah, pishleh 6arpa lishanee
kma gaheh minneh 6leebalee, o raba mokpalee ganee
kisdee mara e'bayinnah, pishleh 6arpa lishanee

so moorola mokhibtee d qema mhazraleh ganah
let payda min marwatha, lena thaya b lishana

music

o la shwiqlee op kha nasha, o nokhraya op shenaya
o la moklelee b dewaneh, o ana l hijjateh 6aya
o la shwiqlee op kha nasha, o nokhraya op shenaya
o la moklelee b dewaneh, o ana l hijjateh 6aya

kha gaheh mara sortela, kha gaheh hesh hola beqraya
heera b ganee mo odin, moroonlee lewin daya
kha gaheh mara sortela, kha gaheh hesh hola beqraya
heera b ganee mo odin, moroonlee lewin daya

so moorola mokhibtee d qema mhazraleh ganah
let payda min marwatha, lena thaya b lishana

music

q6eleh honee b marqinneh, o azin l qasha mbarkhinnah
ega en eleh gooreh, azee qamee d khazinnah
q6eleh honee b marqinneh, o azin l qasha mbarkhinnah
ega en eleh gooreh, azee qamee d khazinnah

en yathin b qa6qi6eelee, o emma qi6eh odeelee
leh mrapin eda minnah, mshadninnah yan mshadneelee
en yathin b qa6qi6eelee, o emma qi6eh odeelee
leh mrapin eda minnah, mshadninnah yan mshadneelee

so moorola mokhibtee d qema mhazraleh ganah
let payda min marwatha, lena thaya b lishana

repeat till fade