Janan Sawa - Rayewin

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Rayewin
  • Year: 2005
  • Album: Hekle Tlekhe
  • Track: 4
  • Lyrics by: Zaia
  • Music by: Esam Sawa
rayeleh go bareyeh, l marza d 6oreh o galeyeh
shazada o litwa akh deyeh, b sorooteh qam bejeyeh
rayeleh go bareyeh, l marza d 6oreh o galeyeh
shazada o litwa akh deyeh, b sorooteh qam bejeyeh

music

rayeleh go bareyeh, l marza d 6oreh o galeyeh
shazada o litwa akh deyeh, b sorooteh qam bejeyeh
rayeleh go bareyeh, l marza d 6oreh o galeyeh
shazada o litwa akh deyeh, b sorooteh qam bejeyeh

sitwa m6eeleh l praqa, bahra l khishka bekhpaqa
qemin shimsha d la zraqa, qam balee l 6ora saqa
sitwa m6eeleh l praqa, bahra l khishka bekhpaqa
qemin shimsha d la zraqa, qam balee l 6ora saqa

tama ela khayoota, atran milya kheroota
tama ela khayoota, atran milya kheroota
ar3a sqilta b qenoota, m6eela dana rayoota
ar3a sqilta b qenoota, m6eela dana rayoota

rayewin go bareyeh, l marza d 6oreh o galeyeh
rayewin go bareyeh, l marza d 6oreh o galeyeh

music

rayeleh go bareyeh, l marza d 6oreh o galeyeh
shazada o litwa akh deyeh, b sorooteh qam bejeyeh

dowin hazooreh ganee, qad pal6in rayin walee
sostee khwarta o soghalee, l roshee tleeta shashkhanee
dowin hazooreh ganee, qad pal6in rayin walee
sostee khwarta o soghalee, l roshee tleeta shashkhanee

bel romta o 6oren waya, irbee b rawoolen raya
bel romta o 6oren waya, irbee b rawoolen raya
kol kha qayim beklaya, qala d shabebee s6aya
kol kha qayim beklaya, qala d shabebee s6aya

rayewin go bareyeh, l marza d 6oreh o galeyeh
rayewin go bareyeh, l marza d 6oreh o galeyeh

music

rayeleh go bareyeh, l marza d 6oreh o galeyeh
shazada o litwa akh deyeh, b sorooteh qam bejeyeh

b aha neesha d khayootee, gwilta b dimmee o betootee
hemanta d sawee o totee, b khaminnah eh rayootee
b aha neesha d khayootee, gwilta b dimmee o betootee
hemanta d sawee o totee, b khaminnah eh rayootee

qad la naplin b eqoota, kosee maleh khwaroota
qad la naplin b eqoota, kosee maleh khwaroota
parqin min qareeboota, qam d ma6ya seboota
parqin min qareeboota, qam d ma6ya seboota

rayewin go bareyeh, l marza d 6oreh o galeyeh
rayewin go bareyeh, l marza d 6oreh o galeyeh