Janan Sawa - Rayewin

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Rayewin
  • Year: 2005
  • Album: Hekle Tlekhe
  • Track: 4
  • Lyrics by: Zaia
  • Music by: Esam Sawa
rayeleh go bareyeh, l'marza d'6oreh o galeyeh
shazada o litwa akh deyeh, b'sorooteh qam bejeyeh
rayeleh go bareyeh, l'marza d'6oreh o galeyeh
shazada o litwa akh deyeh, b'sorooteh qam bejeyeh

--

rayeleh go bareyeh, l'marza d'6oreh o galeyeh
shazada o litwa akh deyeh, b'sorooteh qam bejeyeh
rayeleh go bareyeh, l'marza d'6oreh o galeyeh
shazada o litwa akh deyeh, b'sorooteh qam bejeyeh

sitwa m6eeleh l'praqa, bahra l'khishka bekhpaqa
qemin shimsha d'la zraqa, qam balee l'6ora saqa
sitwa m6eeleh l'praqa, bahra l'khishka bekhpaqa
qemin shimsha d'la zraqa, qam balee l'6ora saqa

tama ela khayoota, atran milya kheroota
tama ela khayoota, atran milya kheroota
ar3a sqilta b'qenoota, m6eela dana rayoota
ar3a sqilta b'qenoota, m6eela dana rayoota

rayewin go bareyeh, l'marza d'6oreh o galeyeh
rayewin go bareyeh, l'marza d'6oreh o galeyeh

--

rayeleh go bareyeh, l'marza d'6oreh o galeyeh
shazada o litwa akh deyeh, b'sorooteh qam bejeyeh

dowin hazooreh ganee, qad pal6in rayin walee
sostee khwarta o soghalee, l'roshee tleeta shashkhanee
dowin hazooreh ganee, qad pal6in rayin walee
sostee khwarta o soghalee, l'roshee tleeta shashkhanee

bel romta o 6oren waya, irbee b'rawoolen raya
bel romta o 6oren waya, irbee b'rawoolen raya
kol kha qayim beklaya, qala d'shabebee s6aya
kol kha qayim beklaya, qala d'shabebee s6aya

rayewin go bareyeh, l'marza d'6oreh o galeyeh
rayewin go bareyeh, l'marza d'6oreh o galeyeh

--

rayeleh go bareyeh, l'marza d'6oreh o galeyeh
shazada o litwa akh deyeh, b'sorooteh qam bejeyeh

b'aha neesha d'khayootee, gwilta b'dimmee o betootee
hemanta d'sawee o totee, b'khaminnah eh rayootee
b'aha neesha d'khayootee, gwilta b'dimmee o betootee
hemanta d'sawee o totee, b'khaminnah eh rayootee

qad la naplin b'eqoota, kosee maleh khwaroota
qad la naplin b'eqoota, kosee maleh khwaroota
parqin min qareeboota, qam d'ma6ya seboota
parqin min qareeboota, qam d'ma6ya seboota

rayewin go bareyeh, l'marza d'6oreh o galeyeh
rayewin go bareyeh, l'marza d'6oreh o galeyeh