Janan Sawa - Lawando

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Lawando
  • Year: 1990
  • Album: Lawando
  • Track: 1
  • Lyrics by: Wilson Eshay
  • Music by: Wilson Eshay
lawando hoy lawando hoy lawando
la shtee peshit rawaya
lawando hoy lawando hoy lawando
ahwalokh shorya sraya

khamreeleh khamra teeqa
m'karmaneh d'barwar dweeqa
o lena min rangeh smeeqa
kheeloh marweh b'daqeeqa
o yotrana d'donyeh shweeqa

lawando hoy lawando hoy lawando
la shtee peshit rawaya
lawando hoy lawando hoy lawando
ahwalokh shorya sraya

--

lawando hoy lawando hoy lawando
la shtee peshit rawaya

litlee shola o polkhana
akhchee m'beta l'maykhana
khamree rekhoh 3o6rana
bish min taqa d'rekhana
b'shatin b'sharin beshkhana

lawando hoy lawando hoy lawando
la shtee peshit rawaya
lawando hoy lawando hoy lawando
ahwalokh shorya sraya

--

lawando hoy lawando hoy lawando
la shtee peshit rawaya

b'dardeh marzanee jmeela
o olsaneh khayee bleela
shinnee o youmanee gneela
bel rawaya o saleela
o khamra ganee mashteela

lawando hoy lawando hoy lawando
la shtee peshit rawaya
lawando hoy lawando hoy lawando
ahwalokh shorya sraya

--

lawando hoy lawando hoy lawando
la shtee peshit rawaya

tolee l'halee o tokinnee
malee o betee zobinnee
morelee doree o shinnee
b'youma d'khamra khorshinnee
o psheemen malokhon minnee

lawando hoy lawando hoy lawando
la shtee peshit rawaya
lawando hoy lawando hoy lawando
ahwalokh shorya sraya

repeat till fade