Janan Sawa - Jwanqa D'Tyareh

  • Artist: Janan Sawa
  • Song: Jwanqa D'Tyareh
  • Year: 2004
  • Album: Qinate Min Atra
  • Track: 3
  • Lyrics by: Dawod Barkho
  • Music by: Dawod Barkho
nimmo la makhzeh b'ganeh, bosh jwanqeleh m'khoraneh
kod khloola d'haweh gaweh, qarkha dayem b'roshaneh

ityeleh m'atra d'tyareh, o asleh eleh m'hakkareh
jwaja jwaja m6eewaleh, b'atra d'barwar teewaleh, b'atra d'barwar teewaleh
ityeleh m'atra d'tyareh, o asleh eleh m'hakkareh
jwaja jwaja m6eewaleh, b'atra d'barwar teewaleh, b'atra d'barwar teewaleh

nimmo la makhzeh b'ganeh, bosh jwanqeleh m'khoraneh
kod khloola d'haweh gaweh, qarkha dayem b'roshaneh
nimmo la makhzin b'ganee, bosh jwanqewin m'khoranee
kod khloola d'hawin gaweh, qarkha dayem b'roshanee

--

khilyeleh akh bretameh, mshopreleh kasa d'mameh
kod leleh shimya b'shameh, o op mokhtar b'shimmeh yameh, o op mokhtar b'shimmeh yameh
khilyeleh akh bretameh, mshopreleh kasa d'mameh
kod leleh shimya b'shameh, o op mokhtar b'shimmeh yameh, o op mokhtar b'shimmeh yameh

nimmo la makhzeh b'ganeh, bosh jwanqeleh m'khoraneh
kod khloola d'haweh gaweh, qarkha dayem b'roshaneh
nimmo la makhzin b'ganee, bosh jwanqewin m'khoranee
kod khloola d'hawin gaweh, qarkha dayem b'roshanee

--

khoomla b'jolleh d'khomaleh, o rangela shala d'qdaleh
qomteh rikhta e'shaklaleh, o khamateh metee 6laleh, o khamateh metee 6laleh
khoomla b'jolleh d'khomaleh, o rangela shala d'qdaleh
qomteh rikhta e'shaklaleh, o khamateh metee 6laleh, o khamateh metee 6laleh

nimmo la makhzin b'ganee, bosh jwanqewin m'khoranee
kod khloola d'hawin gaweh, qarkha dayem b'roshanee
nimmo la makhzeh b'ganeh, bosh jwanqeleh m'khoraneh
kod khloola d'haweh gaweh, qarkha dayem b'roshaneh

--

kha youma go bidrateh, rpela elleh an bnateh
eshko m6ela amtateh, o moshri6la m'dan edateh, o moshri6la m'dan edateh
kha youma go bidrateh, rpela elleh an bnateh
eshko m6ela amtateh, o moshri6la m'dan edateh, o moshri6la m'dan edateh

nimmo la makhzeh b'ganeh, bosh jwanqeleh m'khoraneh
kod khloola d'haweh gaweh, qarkha dayem b'roshaneh
nimmo la makhzin b'ganee, bosh jwanqewin m'khoranee
kod khloola d'hawin gaweh, qarkha dayem b'roshanee