Helen Isaac - Khoba Btolaya

  • Artist: Helen Isaac
  • Song: Khoba Btolaya
  • Year: 2023
  • Album: Khoba Btolaya
  • Track: 1
  • Lyrics by: Esho Adam
  • Music by: Ashur Bandoleros
qa moyna kikhweh, en leetin sara
qa moyla gamee, o leh 6epa l'nahra
qa moyleh leleh, o let gaweh sh'hara
qa moyleh shraya, o leh yawil bahra

qa moyna kikhweh, en leetin sara
qa moyla gamee, o leh 6epa l'nahra
qa moyleh leleh, o let gaweh sh'hara
qa moyleh shraya, o leh yawil bahra

manee ewan ana d'la deyokh atee
ya khobbee khaya o bahra d'ainatee
ya warda mgobya, min go ganyatee
dashna min marya, teyewit qatee

manee ewan ana d'la deyokh atee
ya khobbee khaya o bahra d'ainatee
ya warda mgobya, min go ganyatee
dashna min marya, teyewit qatee

--

m'qam tpaqtee beyokh, lenwa bekhaya
libbee d'go sadree, b'shimmewa mkhaya
letwalee neesha, go dah khayoota
q6eetenwa sawree, m'khobba btolaya

mreetewan ana, o marree eleh khobbeh
asya o dirmana, eleh oh libbeh
birqa o rodana, go sadree mkheeleh
be khobba o khnana, righshee mobkheeleh

mreetewan ana, o marree eleh khobbeh
asya o dirmana, eleh oh libbeh
birqa o rodana, go sadree mkheeleh
be khobba o khnana, righshee mobkheeleh