Geznakh Band - Prishla Menni

  • Artist: Geznakh Band
  • Song: Prishla Menni
  • Year: 2011
  • Album: Lpillen L'Khariboota
  • Track: 2
  • Lyrics by: Caner Yaramis
  • Music by: Caner Yaramis
le nashinne le nashinne awa yoma le nashinne
shwikenna prishla menni, lebbi m'derdaw le tashinne
shwikenna prishla menni, lebbi m'derdaw le tashinne

prishla menni prishla menni, werded lebbi prishla menni
la mera mehi wudli girked shoupri shkilla menni

prishla menni prishla menni, werded lebbi prishla menni
la mera mehi wudli girked shoupri shkilla menni

music

ktoula mawti ktoula mawti aja b'ganaw ktoula mawti
mashrenwa kha alaha ebe shakelwala roukhi
mashrenwa kha alaha ebe shakelwala roukhi

prishla menni prishla menni, werded lebbi prishla menni
la mera mehi wudli girked shoupri shkilla menni

prishla menni prishla menni, werded lebbi prishla menni
la mera mehi wudli girked shoupri shkilla menni