George Homeh - Matan

  • Artist: George Homeh
  • Song: Matan
  • Year: 1993
  • Album: Matan
  • Track: 2
  • Lyrics by: Adam Homeh
  • Music by: George Homeh
go matan npilta al nahra
khordeeta b romyateh o 6ora
kha leleh d sitwa qareera
kolleh ar3a lwishta gdeela

ana o yemmee o khoonee soora
teeweh mshakhooneh l tanoora
betan 6eena bedlapewa
garoh qaryateh o dabkewa

pokha qam tarra benwakha
dimya al doh deewa sreekha
rameh go shmaya besrakha
swananeh d betan betlakha

music

boqirra yemmee min ganah
ya alahee mo odana
be daha leleh sawana
go daha khishka opqana

jowibleh babee be khnana
be qaleh khilya sodana
alaha eleh mrakhmana
pariqlan min dah olsana

sawran hich la leh qa6akhleh
tokhlanan l marya darakhleh
aho perdesa toliqlan
hamoonewin bit mach-khakhleh

music

kleewala yemmee msalooyeh
ainatoh dam3eh majrooyeh
mkhaya al sadroh mawdooyeh
de mara khabra be tnayeh

ya alaha d atourayeh
mshadir rakhmeh l anneh 6layeh
pali6lon al bahra d khayeh
bassa hawee tleeqeh b donyeh

madirron al daho atran
atran qadeesha d bet hanrain
d eleh beyeh tilya sawran
o d eleh gawoh shookhan o khiqran