George Homeh - Hal Eman

  • Artist: George Homeh
  • Song: Hal Eman
  • Year: 1991
  • Album: Ktawa
  • Track: 4
  • Lyrics by: George Homeh
  • Music by: George Homeh
hal eman ya mokhebtee
bit yarkha aha spartee
qa alaha salooyewin
d la hoyatin monshetee

dor allee, ya maliktee
ya bahra d khayootee
shoq minnakh, lewin beya
ateewat khadootee

parpolewin derat qatee
be myatewin m makhnetee

music

wirron shinneh, o khdirreh dora
tarra d libbee, pishleh dweera
min bar khobbakh, shteelee mrara
shimsha d khayee, chmeeleh bahra

hala lewin monsheya
hala keh bayinnakh
qbeelowin ganee nidra
hal motee b saprinnakh

khosh alahee haweh minnakh
khdeeta b donyeh b 6albinnakh