George Homeh - Hal Eman

  • Artist: George Homeh
  • Song: Hal Eman
  • Year: 1991
  • Album: Ktawa
  • Track: 4
  • Lyrics by: George Homeh
  • Music by: George Homeh
hal eman ya mokhebtee
bit yarkha aha spartee
qa alaha salooyewin
d'la hoyatin monshetee

dor allee, ya maliktee
ya bahra d'khayootee
shoq minnakh, lewin beya
ateewat khadootee

parpolewin derat qatee
be myatewin m'makhnetee

--

wirron shinneh, o khdirreh dora
tarra d'libbee, pishleh dweera
min bar khobbakh, shteelee mrara
shimsha d'khayee, chmeeleh bahra

hala lewin monsheya
hala keh bayinnakh
qbeelowin ganee nidra
hal motee b'saprinnakh

khosh alahee haweh minnakh
khdeeta b'donyeh b'6albinnakh