George Gindo - Barsamta

  • Artist: George Gindo
  • Song: Barsamta
  • Year: 2022
  • Album: Barsamta
  • Track: 3
  • Lyrics by: Dawod Barkho
  • Music by: Ashur Bandoleros
poryeleh yan leleh, la takhmin mokhibtee
anewin aina, d'khazya m'gebakh maliktee
eh shkhonta d'beryashet, ela m'libbee o la m'shimsha
qa hada marakhen, lela m'bahra o la m'ramsha

barsamta d'sippatakh shwaqeela b'ojaba
meka kha khela, d'begrashet ah libba
taklet hoyatwa, 6era o ana golpa
palga d'libbee minnakh, minnee ana palga

anewin ainakh, o aten ewat rookhee
ta khzeela donyee, dakheela orkhee
anewin ainakh, o aten ewat rookhee
ta khzeela donyee, dakheela orkhee

--

aha khobba at zreelakh, go dah libbee speeqa
teelakh b'kha dana, d'enwa allakh sneeqa
madooyen qa libbakh, kad edakh b'edeen dweeqa
ah libbee m'bar khobba, qa donyoleh shweeqa

barsamta d'sippatakh shwaqeela b'ojaba
meka kha khela, d'begrashet ah libba
taklet hoyatwa, 6era o ana golpa
palga d'libbee minnakh, minnee ana palga

anewin ainakh, o aten ewat rookhee
ta khzeela donyee, dakheela orkhee
anewin ainakh, o aten ewat rookhee
ta khzeela donyee, dakheela orkhee

ah khobba at zreelakh, go dah libbee speeqa
teelakh b'kha dana, d'enwa allakh sneeqa
madooyen qa libbakh, kad edakh b'edeewin dweeqa
ah libbee m'bar khobba, qa donyoleh shweeqa