Gabi Masso - Marli Marli

  • Artist: Gabi Masso
  • Song: Marli Marli
  • Year: 2001
  • Album: Layla
  • Track: 9
  • Lyrics by: Nabil Mirza
  • Music by: Gabi Masso
kol ha d'hoze sortoydakh,
kobec qore u khtowoydakh,
kol ha d'hoze sortoydakh,
kobec qore u khtowoydakh,

marli marli min yo ishmoydakh,
u beytoydakh ayko yo,
marli marli min kitlakh habibo,
hol hesh cal hubo karokhto,

i fsihuthoydakh tlitho,
belki ono no, ono ,
i fsihuthoydakh tlitho,
belki ono no, ono,

belki mnakfonitho hat, aah
bi hubo leybakh mtanat,
belki ono b'caynothakh,
habibto lo g'mahweno,

marli marli, marli marli
u beytoydakh ayko yo,
hawli hawli, hawli hawli
u qlido d'lebakh talyo
marli marli, marli marli
u beytoydakh ayko yo,
hawli hawli, hawli hawli
u qlido d'lebakh talyo


i fsihuthoydakh tlitho,
belki ono no, ono
i fsihuthoydakh tlitho,
belki ono no, ono

belki mnakfonitho hat, aah
bi hubo leybakh mtanat,
belki ono b'caynothakh,
habibto lo g'mahweno,

(8x)
marli marli, marli marli
u beytoydakh ayko yo,
hawli hawli, hawli hawli
u qlido d'lebakh talyo

marli marli ..
hawli hawli ..