Evin Agassi - Ta Door

  • Artist: Evin Agassi
  • Song: Ta Door
  • Year: 1995
  • Album: Broonad Zona
  • Track: 3
  • Lyrics by: Givergis Agassi
  • Music by: Evin Agassi
khishlakh shweeqalakh khayootee
kma khishanta midreh ta door ta door 
khobbakh pishleh gawa d'libbee
akh hemanta midreh ta door ta dor 

orkha d'khishlakh bet talqalakh
m'orkha d'khayee la ploo6 ta door
hewee b'libbee lela priqta
ya heweyee la chor, ta door

khishlakh shweeqalakh khayootee
kma khishanta midreh ta door ta door 
khobbakh pishleh gawa d'libbee
akh hemanta midreh ta door ta dor 

--

libbee khleeseleh khleesa
en hoya gaheh kheeta
qa kha youma qa kha sa'at
ta door, midreh door

en sa'at rabela raba
kha daqeeqa, kha ripapa
mokhneyewin, minnakh
ta door, ta door, ta door

en hoya kha gaheh kheeta
kha sa'at la kha daqeeqa
at sneeqootee ewat
la shoqlee sneeqa

dimmee tarqooleh al patee
rikhqewat m'qam treh ainatee
gikhka cheereleh min al sippatee

-- 

libbee khleeseleh khleesa
en hoya gaheh kheeta
qa kha youma qa kha sa'at
ta door, midreh door

en sa'at rabela raba
kha daqeeqa, kha ripapa
mokhneyewin, minnakh
ta door, ta door

en hoya kha gaheh kheeta
kha sa'at la kha daqeeqa
at sneeqootee ewat
la shoqlee sneeqa

dimmee tarqooleh al patee
rikhqewat m'qam treh ainatee
gikhka cheereleh min al sippatee

en hoya kha gaheh kheeta
kha sa'at la kha daqeeqa
at sneeqootee ewat
la shoqlee sneeqa

dimmee tarqooleh al patee
rikhqewat m'qam treh ainatee
gikhka cheereleh min al sippatee

libbee khleeseleh, qa kha khzeta
en hoya kha gaheh kheeta
kha sa'at yan kha daqeeqa
en sa'at rabela, kha daqeeqa, kha ripapa