Evin Agassi - Sodrea Preta

  • Artist: Evin Agassi
  • Song: Sodrea Preta
  • Year: 1984
  • Album: Habbania
  • Track: 6
  • Lyrics by: Givergis Agassi
  • Music by: Evin Agassi
etwalee kha sodra pri6ta, b'emmeh rangeh rodridta
kol kha aretoh mleetewa, min khobba d'eh yemmee sawta
yemmee shraya keh tapyawalah, sodree keh radradiwalah
haqyatteh d'oh yousip tleeqa, qa deyee keh haqyawalah
yousip oh tleeqa d'oreta, sodroh makh sodreewa pri6ta
keh madmeyawalee yemmee, al deh sodroh b'dimma gwilta

--

be dan soppatoh dimmaneh, tirwae ainatoh khishkaneh
hal qedamta leh 6allawa, qatee lwishta keh hadrawa
yemmee khishla sodree pishla, ah donyeh akh paghree qishla
min arayateh d'eh sodree, darseh d'khayeh qatee pishla
jolleh preeseh b'peryoota, lwishtee b'shinneh d'jeloota
ena kolleh speeqewa min, shareeroota d'miskenoota

--

sodratee preeseh b'yawinnon, jolleh d'amree bit dokhinnon
en hoya kha gaheh kheeta, an arayateh loshinnon
hoya d'kha leleh damkhinwa, al dan youmaneh derinwa
yemmee sawta khazinwala, edoh b'edee doqinwala
eh edola sharsheyanta, darseh d'khayoota katwanta
b'dimmeh d'ainee b'khalinwala, shikhda d'khayeh yawinwala

--

be dan soppatoh dimmaneh, tirwae ainatoh khishkaneh
hal qedamta leh 6allawa, qatee lwishta keh hadrawa
yemmee khishla sodree pishla, ah donyeh akh paghree qishla
min arayateh d'eh sodree, darseh d'khayeh qatee pishla
jolleh preeseh b'peryoota, lwishtee b'shinneh d'jeloota
ena kolleh speeqewa min, shareeroota d'miskenoota
sodratee preeseh b'yawinnon, jolleh d'amree bit dokhinnon
en hoya kha gaheh kheeta, an arayateh loshinnon