Evin Agassi - Malectha

  • Artist: Evin Agassi
  • Song: Malectha
  • Year: 1998
  • Album: Khadoota
  • Track: 8
  • Lyrics by: Unknown
  • Music by: Unknown
beyoota teela gawa d libbee shreela
go atra d libbee ae malikta weela
malikta hakoomeh kolleh etotee, al khayotee
malikta malikta

qipeeleh d noshayoota al tarranee
malikta teela shiryela drananee
malikta bot deyakh dweekhowin ganee, dweekha ganee
malikta malikta, malikta malikta, malikta malikta

music

malikta al soosa khwara d beyoota doola teeta
malikta teetela go betee shreeta, betee shreeta
go beta d libbee kha plasha dimmana mleelah m shlama
malikta malikta

pshena teelakh gawa d beta d bayanakh makhibbanakh
beta d malka d beyoota, beta d ganakh, beta d ganakh
snood al korseya d sadree, wod malkoota ya malikta
malikta malikta, malikta malikta, malikta malikta

music

beyoota teela gawa d libbee shreela
go atra d libbee ae malikta weela
malikta hakoomeh kolleh etotee, al khayotee
malikta malikta

qipeeleh d noshayoota al tarranee
malikta teela shiryela drananee
malikta bot deyakh dweekhowin ganee, dweekha ganee
malikta malikta, malikta malikta, malikta malikta

malikta al soosa khwara d beyoota doola teeta
malikta teetela go betee shreeta, betee shreeta
go beta d libbee kha plasha dimmana mleelah m shlama
malikta malikta

pshena teelakh gawa d beta d bayanakh makhibbanakh
beta d malka d beyoota, beta d ganakh, beta d ganakh
snood al korseya d sadree, wod malkoota ya malikta
malikta malikta, malikta malikta, malikta malikta