Evin Agassi - Hawar Hawar

  • Artist: Evin Agassi
  • Song: Hawar Hawar
  • Year: 1985
  • Album: Sipar Smoqta
  • Track: 3
  • Lyrics by: Givergis Agassi
  • Music by: Evin Agassi
bedrayen hawar, shoq minnokh maree
let nasha d shammeh, l hawar hawaree
ainee yowillokh, kheena dimmeh qamoo
libban moskheelokh, go dimma qamoo

en qa peereh breelokh, qa deeweh qamoo
en wardeh rekhaneh, qa kitweh qamoo
eh d keh bayinwala, minnee preeshalokh
b shopa d libba qamoo, kepa yowalookh

beyootee weela, ktewta al gdeela
pishlee kha b noshee, ae yemma weela
khadootee katon, beyootee katon
sapeta d gana, b khayootee katon

music

bedrayen hawar, shoq minnokh maree
let nasha d shammeh, l hawar hawaree
ainee yowillokh, kheena dimmeh qamoo
libban moskheelokh, go dimma qamoo

en qa peereh breelokh, qa deeweh qamoo
en wardeh rekhaneh, qa kitweh qamoo
eh d keh bayinwala, minnee preeshalokh
b shopa d libba qamoo, kepa yowalookh

beyootee weela, ktewta al gdeela
pishlee kha b noshee, ae yemma weela
khadootee katon, beyootee katon
sapeta d gana, b khayootee katon

music

en qa peereh breelokh, qa deeweh qamoo
en wardeh rekhaneh, qa kitweh qamoo
eh d keh bayinwala, minnee preeshalokh
b shopa d libba qamoo, kepa yowalookh

beyootee weela, ktewta al gdeela
pishlee kha b noshee, ae yemma weela
khadootee katon, beyootee katon
sapeta d gana, b khayootee katon