Evin Agassi - Hawar Hawar

  • Artist: Evin Agassi
  • Song: Hawar Hawar
  • Year: 1985
  • Album: Sipar Smoqta
  • Track: 3
  • Lyrics by: Givergis Agassi
  • Music by: Evin Agassi
bedrayen hawar, shoq minnokh maree
let nasha d'shammeh, l'hawar hawaree
ainee yowillokh, kheena dimmeh qamoo
libban moskheelokh, go dimma qamoo

en qa peereh breelokh, qa deeweh qamoo
en wardeh rekhaneh, qa kitweh qamoo
eh d'keh bayinwala, minnee preeshalokh
b'shopa d'libba qamoo, kepa yowalookh

beyootee weela, ktewta al gdeela
pishlee kha b'noshee, ae yemma weela
khadootee katon, beyootee katon
sapeta d'gana, b'khayootee katon

--

bedrayen hawar, shoq minnokh maree
let nasha d'shammeh, l'hawar hawaree
ainee yowillokh, kheena dimmeh qamoo
libban moskheelokh, go dimma qamoo

en qa peereh breelokh, qa deeweh qamoo
en wardeh rekhaneh, qa kitweh qamoo
eh d'keh bayinwala, minnee preeshalokh
b'shopa d'libba qamoo, kepa yowalookh

beyootee weela, ktewta al gdeela
pishlee kha b'noshee, ae yemma weela
khadootee katon, beyootee katon
sapeta d'gana, b'khayootee katon

--

en qa peereh breelokh, qa deeweh qamoo
en wardeh rekhaneh, qa kitweh qamoo
eh d'keh bayinwala, minnee preeshalokh
b'shopa d'libba qamoo, kepa yowalookh

beyootee weela, ktewta al gdeela
pishlee kha b'noshee, ae yemma weela
khadootee katon, beyootee katon
sapeta d'gana, b'khayootee katon