Evin Agassi - Doonye

  • Artist: Evin Agassi
  • Song: Doonye
  • Year: 1983
  • Album: Khazade
  • Track: 2
  • Lyrics by: Givergis Agassi
  • Music by: Evin Agassi
doneeeh zalmanta, doneeh
eiedo dimanta, doneeh
mooshteela qaty, khamra
m kasa samanta, doneeh
garda d roopeelakh, doneeh
tala d soleelakh,
japid jeelooty..b dosagheeh weelakh doneeh

al jeeloty la nheelakh, libby bi geera mkheelakh
qala dreely la shmeelakh..al darby milkha dreelakh
hal eeman bid jarbatly. hal eeman janjeratly
ya shmaya raba sqeeden eeman arkh qareatly
b doneeh leetin khadoota
doshdishtela haqoota
doneeh weetela ..khaqla d doorasha w anayoota
yaleeh m awaheh weeyeh kahtwa l akhooneh jeeyeh
bod shareeroota..akhjy ktaweh m haqyateh mileeyeh

qamoo sqeedet min dooneeh ..
qamoo jeeret min dooneeh
go nisanid khayoota
blibba eqeeret min dooneeh
shareelon khayeeh khateeh
yomid werreh le atteh
bi qoodmeh khabra litlan
man bid azel many bateeh