Edward Yousif (Biba) - Mokhibi Sogol

  • Artist: Edward Yousif (Biba)
  • Song: Mokhibi Sogol
  • Year: 1972
  • Album: Layla (Compilation)
  • Track: 5
  • Lyrics by: Esho Warda
  • Music by: Hikmat Shabo
mokhebbee sogol
qatee yakana
shweeqeeleh b'noshee
aha kma dana

pishten makh kha 6era
yakhsir darbana
shoq minnokh qatee
let hayerana

--

ana min khobbokh
litwalee sama
la min khayootee
beshqalen 6ama

tolqelee khayee
o lwishwalee kooma
bekhdaren barokh
go birza o yama

--

op go kholmanee
allokh la m6elee
kha youma khilya
minnokh la khzelee

kha bikhya maera
bot prashtokh bkhelee
hich len hammoneh
dakh qam manshelee