Edward Yousif (Biba) - Bot Dan Eynatakh

  • Artist: Edward Yousif (Biba)
  • Song: Bot Dan Eynatakh
  • Year: 1987
  • Album: Brata D Nineveh
  • Track: 8
  • Lyrics by: Sargon Norman
  • Music by: Tony Andraws
bot dan ainatakh, beyewin qatakh
rookhee o libbee, dayem b edatakh
bot dan ainatakh, beyewin qatakh
rookhee o libbee, dayem b edatakh

modeeleh sabab, chirtewat minnee
dorbinnakh libbee, deelon dishminnee
modeeleh sabab, chirtewat minnee
dorbinnakh libbee, deelon dishminnee

music

atetwa warda, pkeekha go libbee
bas dakh manshinnakh, hamasha qorbee
atetwa warda, pkeekha go libbee
bas dakh manshinnakh, hamasha qorbee

la hwee kaporta, la mansheh l khobbee
shoq minnakh khleeta, letin go libbee
la hwee kaporta, la mansheh l khobbee
shoq minnakh khleeta, letin go libbee

music

taklit ya6inwa, modeeleh chara
qamoo min khobbakh, ewat bedyara
taklit ya6inwa, modeeleh chara
qamoo min khobbakh, ewat bedyara

youmanee m dardakh, maereh bewara
libbee min khobbakh, leleh bedyara
youmanee m dardakh, maereh bewara
libbee min khobbakh, leleh bedyara