Charles Tooma - Qatee Oldila

  • Artist: Charles Tooma
  • Song: Qatee Oldila
  • Year: 2010
  • Album: Dla Diyakh
  • Track: 7
  • Lyrics by: Sargon Esha
  • Music by: Dawood Barkho
khsheewenwa khidya b'hawin, la b'noora d'khobboh b'kawin
neesheewa go malkootee, orkhoh be wardeh shawin
khsheewenwa khidya b'hawin, la b'noora d'khobboh b'kawin
neesheewa go malkootee, orkhoh be wardeh shawin

ena ayen la beela, qadra d'khobbee la deela
go malkoota d'kha kheena, tamewa qinnoh bneela
ena ayen la beela, qadra d'khobbee la deela
go malkoota d'kha kheena, tamewa qinnoh bneela

dakhee mseela, qa deyee oldeela
dakhee mseela, ah libbee momreela
dakhee mseela, qa deyee oldeela
dakhee mseela, ah libbee momreela

--

hwelee baqooroh ganee, patkhin libbee qa manee
eh d'ewa shqiltoh khobbee, rokhqintela m'kholmanee
hwelee baqooroh ganee, patkhin libbee qa manee
eh d'ewa shqiltoh khobbee, rokhqintela m'kholmanee

khshooteewa makh 6awalta, b'saqda minnee b'rappalee
la deela b'ateh youma, qam ainoh leh machkhalee
khshooteewa makh 6awalta, b'saqda minnee b'rappalee
la deela b'ateh youma, qam ainoh leh machkhalee

dakhee mseela, qa deyee oldeela
dakhee mseela, ah libbee momreela
dakhee mseela, qa deyee oldeela
dakhee mseela, ah libbee momreela

--

qad la zedee darbatee, sharya barsamta l'patee
libbee be qipla b'dawir, qad shanee tanakhyatee
qad la zedee darbatee, sharya barsamta l'patee
libbee be qipla b'dawir, qad shanee tanakhyatee

sneeqenwa l'khobba o khnana, al kha libba mrakhmana
lenwa sneeqa l'dawilta, al khobba aldeyana
sneeqenwa l'khobba o khnana, al kha libba mrakhmana
lenwa sneeqa l'dawilta, al khobba aldeyana

dakhee mseela, qa deyee oldeela
dakhee mseela, ah libbee momreela
dakhee mseela, qa deyee oldeela
dakhee mseela, ah libbee momreela