Bubkey - Madrashty

  • Artist: Bubkey
  • Song: Madrashty
  • Year: 2009
  • Album: Qeetary
  • Track: 1
  • Lyrics by: Albert Orahim
  • Music by: Bubkey
leh manshinneh awen youma, d eleh weera m'go khayootee
o ana soora b shinneh d isra, halam la kmilta parmetee
kad teewenwa amma d 3laymeh, shmaya l darsa go madrashtee
qam qaryalee al kha geba, ktawa b edoh eh rabeetee
qam qaryalee al kha geba, ktawa b edoh eh rabeetee

leh manshinneh awen youma, d eleh weera m'go khayootee
o ana soora b shinneh d isra, halam la kmilta parmetee
kad teewenwa amma d 3laymeh, shmaya l darsa go madrashtee
qam qaryalee al kha geba, ktawa b edoh eh rabeetee

takhmonewin o libbee mkhaya, o len betkhara weeden gnaya
ya rab sqee6en go sakhsetee, qamoo b nosheen lakha klaya
gashoqela go dah patee, beptakhela ktawa o qraya
shmayen shimmee dooleh kteewa, sharoyena dam3ee slaya

paloo6ela go kha 6arpa, o mara gashqon al dah sorta
madmooyola slimta d patee, al slimta d kha qayimta
b zona d ashur malka d atour, awen greeshoh geera m qishta
mara qatee aten iqrokh, eleh teya m'dah tash3eeta

lenwa daya eleh khiqra, yan lomeleh allee weya
d eleh shimmee preesha m'kolleh, al deh qayimta salmee dimya
kholewin ana oh d go ktawa, o alpeh d shinneh dowin kheya
an wareedee ena tama, qamoodeewin lakha birya

dyaren l'beta o ganee pshimta, baqoorewin babee o yemmee
qamoodeewakh akhnan lakha, akhchee ana ha preesha shimmee
temon derikh al bet nahrain, l dan wareedee b sapeh dimmee
o eman d metin go doh opra, go tash3eetee 6amree garmee
o eman d metin go doh opra, go tash3eetee 6amree garmee
o eman d metin go doh opra, go tash3eetee 6amree garmee