Ashur Bet Sargis - Matehni

  • Artist: Ashur Bet Sargis
  • Song: Matehni
  • Year: 2020
  • Album: Tarpa
  • Track: 1
  • Lyrics by: Ashur Bet Sargis
  • Music by: Ashur Bet Sargis
shapirta d'shapiryateh, bosh shapirta m'kol matwateh mateni
khor b'shopra d'gipyateh, khamra smooqa m'siptee shatin mateni
shapirta d'shapiryateh, bosh shapirta m'kol matwateh mateni
khor b'shopra d'gipyateh, khamra smooqa m'siptee shatin mateni

matan zahreera e'laya, khalaqta d'arra shmaya
tanet kha kikhwa silya, l'garawateh d'mateni
matan zahreera e'laya, khalaqta d'arra shmaya
tanet kha kikhwa silya, l'garawateh d'mateni

shareleh zoyakheleh, riqdeleh l'qedamta
bet nissaneh mi6yeleh, khoyada qa bneh omta
shareleh zoyakheleh, riqdeleh l'qedamta
bet nissaneh mi6yeleh, khoyada qa bneh omta

--

shapirta d'shapiryateh, m'bar dah shopra hich leh ateh mateni
khor b'shopra d'omranan, m'sorta d'maran nohra e'ateh mateni

azaneh yan atyaneh, min rikhqa m'khadirwaneh
sohbatteh mahneyaneh, go dokhraneh d'mateni
azaneh yan atyaneh, min rikhqa m'khadirwaneh
sohbatteh mahneyaneh, go dokhraneh d'mateni

shareleh zoyakheleh, riqdeleh l'qedamta
bet nissaneh mi6yeleh, khoyada qa bneh omta
shareleh zoyakheleh, riqdeleh l'qedamta
bet nissaneh mi6yeleh, khoyada qa bneh omta

--

shapirta d'shapiryateh, bosh shapirta m'kalonyateh mateni
khor b'shopra d'khamateh, garda d'kha minneh sidleh qatee b'mateni

edyom b'azakh l'6alaboh, malik d'matan baboh
tamiminnon ma6laboh, khlooleleh go matan
edyom b'azakh l'6alaboh, malik d'matan baboh
tamiminnon ma6laboh, khlooleleh go matan

--

shareleh zoyakheleh, riqdeleh l'qedamta
bet nissaneh mi6yeleh, khoyada qa bneh omta
shareleh zoyakheleh, riqdeleh l'qedamta
bet nissaneh mi6yeleh, khoyada qa bneh omta