Alexander Daoud - Sayada D Nuneh

  • Artist: Alexander Daoud
  • Song: Sayada D Nuneh
  • Year: 1980
  • Album: Nineveh Stars
  • Track: 8
  • Lyrics by: Esho Lazar
  • Music by: Putros Barkho
sayada d noonen, min sorootee
hal edyo youma, go sebootee

kma basimtela wara qatee
l marza d nahra, l dipnee shtetee

sayada d nooneh, nooneh
al marza d nahra teewen
b changalee nooneh dweeqen, nooneh dweeqen

music

changalee b nahra drelee b 3omqomta
beyoh tilyenwa, raba yaqoroota

d ma6eh qorba d kha nonta
d khazyaleh o balkit hoya kpinta

sayada d nooneh, nooneh
al marza d nahra teewen
b changalee nooneh dweeqen, nooneh dweeqen

music

m nagistan edee shoreela rgada
grishlee l changal o noona berqada

gortewa o napasee weela belhada
hadkheleh seda o yan len sayada

sayada d nooneh, nooneh,
al marza d nahra teewen
b changalee nooneh dweeqen, nooneh dweeqen