close menu search

Malka O Malekta by Wilson Eshay | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Wilson Eshay
Song Malka O Malekta
Year 1999
Album Itqa D Khobba
Track 9
Views 754
Lyrics by Wilson Eshay
Music by Wilson Eshay

Share on Facebook or Twitter.

Wilson Eshay - Malka O Malekta

paqid malikta, paqid ya malka
paqid malikta, paqid ya malka
eda go eda, qseemonleh keka
eda go eda, qseemonleh keka

music

hadronnah saqlonnah, orkha d malka ptookhonla
malikta malakhta, b jolloh khwareh qorbinnah
hadronnah saqlonnah, orkha d malka ptookhonla
malikta malakhta, b jolloh khwareh qorbinnah

beh gawneh gawneh, shooshon yalikhyateh
b golpaneh d youneh, prakha malikhyateh
khidyen b dah zoga, d mokhzeelan qatan
go shmaya d khobba, treh kikhweh khateh

paqid malikta, paqid ya malka
paqid malikta, paqid ya malka
eda go eda, qseemonleh keka
eda go eda, qseemonleh keka

music

rqadena shwarena, nasheh b tirwae khidyena
kalkooleh go khlooleh, rqada o chappeh mkhayena
rqadena shwarena, nasheh b tirwae khidyena
kalkooleh go khlooleh, rqada o chappeh mkhayena

kad kaloo o khitna, keka beqsaya
tirwae kha kasa, d khobba beshtaya
al kolleh arkheh, shlama bedraya
ah khloola khilya, leh ateh nshaya

paqid malikta, paqid ya malka
paqid malikta, paqid ya malka
eda go eda, qseemonleh keka
eda go eda, qseemonleh keka

music

raqadah shazadeh, rqoodon qad malka khadeh
ah khobba m'kol libba, 6albakh d haweh moladeh
raqadah shazadeh, rqoodon qad malka khadeh
ah khobba m'kol libba, 6albakh d haweh moladeh

qad patikh rizqa, op libba sapeh
keka nishanqa, kod akhil b qapeh
khilyoota d keka, kma d ela b shimma
leh ma6ya l kaloo, b khilyoota d dimma

paqid malikta, paqid ya malka
paqid malikta, paqid ya malka
eda go eda, qseemonleh keka
eda go eda, qseemonleh keka