close menu search

Kaloo Khitna by Ronnie Piro | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Ronnie Piro
Song Kaloo Khitna
Year 1988
Album Len Msaya Manshinnakh
Track 6
Views 619
Lyrics by Unknown
Music by Unknown

Share on Facebook or Twitter.

Ronnie Piro - Kaloo Khitna

temon kollan raqdakh, jwanqeh o khamateh
kaloo o khitna momra, gikhka l sippatae
kaloo makh malakhta, b dan jolloh khwareh
ainatoh balboosena makh kikhwa d ramshaneh

temon raqdakh qaloola, daneleh d shareh khloola
yalikhyateh shooshoola, kaloo o khitna mbarkhoola

music

doqon eda b eda, o kollan b kha qala
raqdakh o zamrakh o shorakh, qam zoga shi6rana
qareeweh o qaroyateh, kolleh msoqlena
gikhka dayen l sippatae, o kolleh khidyena

temon raqdakh qaloola, daneleh d shareh khloola
yalikhyateh shooshoola, kaloo o khitna mbarkhoola

music

temon kollan raqdakh, jwanqeh o khamateh
kaloo o khitna momra, gikhka l sippatae
kaloo makh malakhta, b dan jolloh khwareh
ainatoh balboosena makh kikhwa d ramshaneh

temon raqdakh qaloola, daneleh d shareh khloola
yalikhyateh shooshoola, kaloo o khitna mbarkhoola

repeat till fade