close menu search

Keleh Noora by Munadhel Tomika | Assyrian Lyrics

Artists

Songs

Site Statistics

  • Artists 149
  • Albums 388
  • Songs 1307

Song Information

Artist Munadhel Tomika
Song Keleh Noora
Year 2006
Album Khloola D Mathwatha
Track 6
Views 1206
Lyrics by Yousip Shikwana
Music by Munadhel Tomika

Share on Facebook or Twitter.

Munadhel Tomika - Keleh Noora

keleh noora d ainakh keleh, keleh qala d libbakh keleh
b youma shqilta takhmanyatee, emmakh basmee kholmeh d leleh
kol ma d oree yarkheh o shinneh, kha youma libbee la nsheleh

keleh noora d ainakh keleh, keleh qala d libbakh keleh
b youma shqilta takhmanyatee, emmakh basmee kholmeh d leleh
kol ma d oree yarkheh o shinneh, kha youma libbee la nsheleh

music

ayat zorta o ana zora, 7obban shoreleh b aloola
min doh youma d kim edinnakh, noorakh 6alee pishleh khora
youma kooma prislee minnakh, akh minnokh zona kapoora

keleh noora d ainakh keleh, keleh qala d libbakh keleh
b youma shqilta takhmanyatee, emmakh basmee kholmeh d leleh
kol ma d oree yarkheh o shinneh, kha youma libbee la nsheleh

music

k'takhrin barsamta d sipwatakh, youmatha komeh ainatakh
kosakh dameh l khishka d leleh, paris bahra sera d patakh
b khamra d kimmakh libbee rweleh, m an wardeh smooqeh sipwatakh

keleh noora d ainakh keleh, keleh qala d libbakh keleh
b youma shqilta takhmanyatee, emmakh basmee kholmeh d leleh
kol ma d oree yarkheh o shinneh, kha youma libbee la nsheleh

music

hallee edakh khda gaha kharta, m'sharakh khda shareta khatta
nasheh akh kitweh d kem parsheelan, da3ra l libbee eh barsamta
eh natha d mayeh b zamreela, 6illa d ainakh bas madmakhta

keleh noora d ainakh keleh, keleh qala d libbakh keleh
b youma shqilta takhmanyatee, emmakh basmee kholmeh d leleh
kol ma d oree yarkheh o shinneh, kha youma libbee la nsheleh